Какво правим сега

В периода 2014 – 2016 Къщата се развива в рамките на проекта

Къщата на гражданското общество – общност за развитие

инициативата се осъществява в партньорство с Българския Център за Нестопанско Право 

ЦНП                                                                                                                                EEAS Logo

и  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Целите на проекта са подобряване на финансовата и институционална рамка на НПО, привличане на общественото внимание и подкрепа към каузите им, изграждане на капацитета, включването им в общоевропейската обществена сфера и създаване на Българската Къща на гражданското общество.

Търсено въздействие на проекта:

  • По-добра среда за НПО;
  • Повече подкрепа от гражданите за гражданските организации и повече видимост за резултатите от дейността им;
  • По-можещи организации и създаване на независимо пространство в България, което да провокира генерирането на иновативни идеи за гражданско участие.

Резултати: включване на повече граждани в дискусията за ролята на НПО и гражданското участие; изработване на конкретни предложения за промяна в законодателството по темите за НПО и гражданското участие; популяризиране на ролята и проблемите на НПО; привличане на млади активни хора към каузите на НПО;  повишена прозрачност, видимост и популярност на НПО; Повишен организационен капацитет на НПО; осигурена подкрепа на влиятелни НПО коалиции за създаване на Къщата на гражданското общество; предоставяне на онлайн информация по важни НПО проблеми; усъвършенстване на информационния портал NGOBG.

Основните целеви групи на проекта са НПО, техните лидери и служители, и хората, вземащи решения (decision-makers). Проектът също цели да повлияе и на широката общественост – директно и чрез медиите (традиционни и социални мрежи).

„ПроИнфо” подпомага създаването на българската Къща на гражданското общество, както и реализацята на дейностите свързани с повишаване на видимостта на НПО.

„ПроИнфо” участва и в оргaнизирането на кампанията за включване на гражданите, в обученията за НПО за връзки с обществеността,  в развитието на Концепцията за  Къщата като общност на гражданските организации и т.н.

back

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s