Гражданско участие в ЕС

Инструменти за пряко гражданско участие в ЕС

Европейска Гражданска Инициатива

Смятате ли, че съществуват определени общностни интереси, които не са достатъчно защитени в момента? Смятате ли, че се изисква юридически акт на Съюза за целите на прилагане на договорите на ЕС и защитата на тези интереси? Искате ли активно да участвате във формирането на Европейския съюз на бъдещето? Европейската гражданска инициатива е верният път да реализирате своите искания.

Петиция до Европейския парламент

Имате оплакване касаещо околната среда, защитата на потребителите или правата Ви като гражданин на ЕС? Вие можете да изпратите петиция до Комисията по петиции на Европейския парламент, който ще положи усилия да осигури ефективно решение по всеки проблем , който попада в областите на компетентност на ЕС.

 

Жалби до Европейската комисия

Смятате ли, че правата Ви на европейски гражданин не се спазват? Ако е така, можете да отправите жалба до Европейската комисия. Като „пазителка на договорите” Комисията може да задължи държавите-членки да приложат европейското право по всеки въпрос от нейната компетентност.

Жалби до Европейския омбудсман

Смятате ли, че европейски орган или институция не са действали в съответствие с предписаните административни процедури? Установили сте предварителен контакт със съответния орган, но не сте получили задоволителен отговор? Тогава трябва да подадете жалба до Европейския омбудсман.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s