Европейски граждански инициативи

Какво представлява европейската гражданска инициатива?

 

От 1 април 2012 г. граждани на ЕС ще могат да влияят пряко върху европейското законодателство. Новото право на европейска гражданска инициатива позволява да сезирате Европейската комисия в рамките на нейната компетентност, искайки тя да инициира ново законодателство във всяка област на правото на ЕС. ЕГИ е нов инструмент за участието на европейските граждани в процеса на вземане на решения на европейско ниво. Тя позволява на гражданите да поискат от Комисията да предложи европейски законодателен акт. Чл. 11(4) от Договора от Лисабон  предвижда, че:

 

 „най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държави-членки, могат да поемат инициативата да приканят Комисията да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените й правомощия, по въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза“

 

Запомнете: ЕГИ не е равносилна на референдум и поради това не е правнообвързваща. Европейската комисия ще бъде само поканена да действа!

 

Правно основание: правото на европейска гражданска инициатива е въведено през 2009 г.  чрез ревизирания Договор за Европейски съюз (член 11, параграф 4).

Регламент 211/2011 определя изискванията и процедурите за представяне на гражданска инициатива.
Година на въвеждане: първите граждански инициативи могат да бъдат регистрирани от 1 април 2012 г., но не преди тази дата.

 

Как да започнем гражданска инициатива?

 
За да стартирате гражданската инициатива, трябва първо да сформирате граждански комитет, съставен от 7 граждани на ЕС, всеки от които да идва от различна държава-членка. След това можете да регистрирате гражданската инициатива в регистъра на Европейската комисия и да започнете процеса на събиране на един милион подписа в рамките на 12 месеца. Подписите трябва да идват от най-малко 7 държави-членки като за всяка има определен минимален брой подписи.

 

Вижте защо:

 

Макар това да изглежда сложно и трудоемко, ние от citizenhouse вярваме, че резултатът ще си заслужава. Вашата инициатива има големи шансове за успех, ако сте добре организирани и имате активен подход. Въпреки че Комисията не е задължена да действа според Вашето предложение, то със сигурност ще бъде разгледано сериозно и внимателно. Комисията би могла да приеме Вашата идея и след провеждане на обикновената законодателна процедура в рамките на 2 до 3 години предложението Ви може да се превърне в действащо право.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s