Жалби до Европейската комисия

Какво представлява жалбата до Европейската комисия?

 

 

Жалбата е обикновено за установяване на нарушение на правото на Общността. Съгласно член 258 от Договора от Лисабон, ако дадена държава-членка не се съобрази със законодателството на Общността, Комисията е компетентна да наложи преустановяване на нарушението.

 

Правно основание: Член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (стар чл.226 от Договора за ЕО).

Година на въвеждане: това право е въведено през 1958г. в Договора за създаване на Европейската общност.

Брой на жалбите: през 2009 г. Европейската комисия е обработила над 1500 жалби.

Статистика: през 2009г., 95% от жалбите са били обработени от Европейската комисия преди да достигнат до Съда.

 

 

Как да я подадем?

 

Подаването на жалба е лесно и може да се направи онлайн или по пощата. След 15 дни ще получите потвърждение, че жалбата Ви е била депозирана, и в рамките на един месец ще получите отговор, дали тя е допустима, или не. Комисията ще изиска от Вас да посочите до коя област от правото на Общността се отнася нарушението и да опишете евентуалните предишни действия, които сте предприели.

Ние Ви препоръчваме да се опитате да си сътрудничите с други граждани и да подадете няколко оплаквания до Комисията. Ако гражданите се коалират, процесът придобива по-широка публичност.

 

Ако Комисията прецени, че Вашата жалба е допустима, има три възможности:

  1. Комисията може да открие процедура за нарушение и да изиска от държавата-членка да промени своето законодателство;
  2. Комисията може да събере допълнителна информация;
  3. Комисията може да отнесе случая до Съда на ЕС.

 

Процесът е бил критикуван, че трае прекалено дълго, но Комисията се стреми да се справя с жалбите възможно най-бързо. 77 % от случаите през 2009г .са били разгледани още преди началото на производството за нарушение. Освен това, ако считате, че Вашата жалба не е обработена правилно, можете да подадете жалба до Европейския омбудсман, като така направите процедурата по-легитимна.

 

 

 

 

 

Вижте защо:

 

Пример за типична жалба до Европейската комисия е, ако една държава-членка не признава Вашата професионална квалификация, или ако заради Вашата националност Ви е бил отказан достъп до образование в друга държава-членка.

 

През 2009 г. Комисията получава множество жалби от агенти по недвижими имоти, които не са могли да работят в Кипър, тъй като кипърски закон не признавал тяхната професионална квалификация. Законът изисква от тях да се явят на входящ изпит, за да могат да работят в Кипър, а агенти по недвижими имоти, които не са установени в Кипър, биват принудени да работят в сътрудничество с кипърски агенти. Освен това фирма, която извършва дейност като агент по недвижими имоти, няма право да участва в други дейности, а нейните служители са ограничени в работата си само в тази фирма.

Комисията признава, че това противоречи на свободата на движение на хора и започва производство за нарушение през 2009 г. През октомври 2009 г. Кипър получава мотивирано становище, а през юли 2010 г. е приет закон, премахващ обжалваните ограничения.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s