Жалби до Европейския омбудсман

Какво представлява жалбата до Европейския омбудсман?

 

При случай на лошо управление всеки гражданин на ЕС, както и всяко физическо или юридическо лице, постоянно пребиваващо или регистрирано на територията на държава-членка на ЕС, може да подаде жалба до Европейския омбудсман.. Лошо управление е налице, когато институциите и органите на Съюза са допуснали административни нарушения, несправедливост, дискриминация, злоупотреба с власт, липса на отговор, отказ на достъп до информация, безпричинно забавяне.

 

Правно основание: член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз (бивш 195 ДЕО).

 

Година на въвеждане: 1995 г. с Договора за създаване на ЕС

Брой подадени жалби: през 2009г.Омбудсманът обработва 3119 жалби и 1881 искания за  информация

Статистика: в близо 80 % от случаите Омбудсманът успява да помогне на жалбоподателя чрез провеждане на проучване по случая, прехвърляне на случая към компетентен орган или даване на съвет относно това, къде да се търси ефективно решение.

 

Как да я подадем?

 

Подаването на жалба до Европейския омбудсман е лесно, но трябва го направите в рамките на две години от датата на възникване на фактите по случая. Можете да изпратите своята жалба чрез писмо или като попълните електронен формуляр, който е наличен на интернет страницата на Омбудсмана. Вашата жалба ще бъде разгледана и ако Омбудсманът констатира, че тя попада в рамките на неговата компетентност, той ще изпрати своето становище и препоръка до съответната институция.Въпреки че компетентността на Омбудсмана се ограничава до оплаквания от институциите на ЕС и неговите препоръки не са задължителни, ролята му е много ефективна.

 

Ние от citizenshouse.eu Ви препоръчваме използването на този инструмент. Процесът е бърз, обикновено води до задоволителен отговор и подобрява административните процедури в европейските институции.

 

 

Омбудсманът може само да издава препоръки, но те са с много голям ефект! 

Запомнете: трябва да се свържете с Омбудсмана в рамките на две години от възникването на фактите!

 

Вижте защо:

 

Съмнение за езикова дискриминация на интернет страницата на Европейската служба за подбор на персонал (ЕСПП).

Жалбоподателят, български гражданин, се възпротивява срещу съобщението на сайта на ЕСПП, чепо оперативни причини отговори на запитвания се изпращат само на английски, френски или немски език. Жалбоподателят смята, че това е в нарушение на чл. 20(2)(d)от Договора за функционирането на Европейския съюз, който дава правото на всеки гражданин да се обърне към институциите и органите на ЕС в който и да е от официалните езици на ЕС и да получи отговор на същия език. Омбудсманът започва разследване и моли ЕСПП да предостави мотиви. От ЕСПП заявили, че всички въпроси се разглеждат еднакво, независимо от езика, като единствената разлика е, че може да отнеме повече време да се отговори на въпроса на език, различен от английски, френски или немски. Успешният изход от жалбата е, че ЕСПП се съгласява ясно да посочи тази информация на своята интернет страница, което се приема със задоволство и от жалбоподателя, и от Омбудсмана.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s