Европейски граждански права

Гражданин на Съюза

е всяко лице, което притежава гражданство на държава членка.

Гражданството в ЕС

допълва националното гражданство, но не го замества.

Съдържание на гражданството

Статутът на гражданство на Съюза за всеки гражданин на Съюза означава:
правото на свободно движение и правото на пребиваване на територията на
държавите членки
право да избира и да бъде избиран в избори за Европейски парламент и в местни
избори в държавата членка, на територията на която пребивава постоянно, при
същите условия, както гражданите на тази държава
право на закрила от дипломатическите и консулските представителства на всяка
държава членка при същите условия, както и гражданите на тази държава, на
територията на трета страна (която не принадлежи към Европейския съюз), където
държавата членка, чийто гражданин е той, няма представителство;
право да подава петиции до Европейския парламент и право да се обръща към Омбудсмана назначен от Европейския парламент, който да проучи случаи на лошо управление на институциите и органите на Съюза.
—право да се обръща писмено към всяка от институциите или органите на Съюза на
един от езиците на държавите членки и да получава отговор на същия език
—право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията при
спазване на определени условия.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s